1?????

     ?
     ??
     ?


 2???

     ?
     ??
     ?


 3????

     ?????
     ?????
     ?
    
     ?
     ?


 4????????

    
     ?
    
     ?֦


 52009??????

     ?
     10%
     10%-30%
     30%-50%
     50%-80%
     80%


 6??????????

    
     ???
     ?
? | ? | ? | ?? | ?? | ?

?? ??

???? ?ICP05000026

?—0451-84664129 E-mail: fgw@harbin.gov.cn